Rynek w Bochni

Adres:

Rynek, Bochnia

CIRCULUS MAIOR lub CIRCULUS INFERIOR (Dolny) - powstał w wyniku drugiej lokacji Bochni w czasach Kazimierza Wielkiego (XIV w.). Miasto Bochnia w momencie ulokowania (rok 1253) miało wytyczoną sieć dróg i działki budowlane.

Do dziś jest widoczny ten układ. W czasach staropolskich na rynku stał murowany Ratusz. Na rynku znajdowały się też: archiwum miejskie, kancelaria, areszt i zbrojownia. Pierwsze budynki były wzniesione z drewna i niestety często ulegały pożarom. Elementy, które się zachowały szacuje się na XVII wiek. Przy rynku mieszkali wyłącznie mieszczanie i szlachta. Bochnia tętniła życiem handlowym. Trzeba zwrócić także uwagę, że na rynku znajdowały się trzy szyby górnicze. Od XIV wieku zbudowano także klasztor i kościół Dominikanów. W XVII i XVIII wieku gościły w mieście niepłatne wojska polskie oraz azmie Kozaków, Rosjan Siedmiogrodzian czy Szwedów. W czasie pijackiej bójki dochodziło do pożarów i śmiertelnych pobić. w 1772 roku, zmieniła się nieco historia bocheńskiego rynku. Zaborcy - Austriacy, zmienili całkowicie dotychczasową politykę miasta. Po pierwszym rozbiorze czterokrotnie wizytowały miasto wojska carskie, zaś w późniejszych latach także cesarze austriaccy. Współcześnie zachowało się wiele XIX wiecznych budynków oraz trzy murowane kamieniczki z XVIII wieku. Reszta budynków została wyburzona. W latach 1772 - 1918 prowadzono handel i rzemiosło. W mieście była zlokalizowana stacja dyliżansowa i poczta. Na samym rynku odbywały się carskie defilady, zdarzało się też wiele uroczystości patriotycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć odsłonięcie pomnika Kazimierza Wielkiego w roku 1871, był on zbudowany na 500-lecie śmierci króla. Później starano się przywrócić zaniedbane miasto do porządku, ale niestety wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany. w Latach 60-tych zmieniono układ rynku, zaś 30 lat później pojawił się teren zielony, latarnie, kosze na śmieci i nowe drogi. Do dziś prowadzony jest projekt szerokiej rewitalizacji rynku w którym warto uczestniczyć zarówno jako sponsor jak i jako odwiedzający.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1228