Brzozowskie Sympozjum Krajoznawcze

Wydarzenie archiwalne
Wtorek, 19 wrzesień 2017 09:30 WOLNY
Adres:

Muzeum Regionalne, ul. Rynek 10, Brzozów

Burmistrz Brzozowa i dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie

zapraszają na :

Brzozowskie Sympozjum Krajoznawcze

"Krajobrazy południowo-wschodniej Polski
- promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu".

Program:

SESJA 1

9:45-10:00 otwarcie sympozjum

10:00-10:20 prof. dr hab. inż. Janusz R. Rak (Politechnika Rzeszowska) "Wieloaspektowe znaczenie zasobów wód powierzchniowych

10:25:10:45 dr Małgorzata Buczek - Kowalik, dr Teresa Mitura (Uniwersytet Rzeszowski) "Walory leczniczo-uzdrowiskowe Polski południowo-wschodniej

10:50:11:10 dr inż. Bernadetta Rajchel (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie) "Stawy wodne w gminie Haczów - jakość wód i walory turystyczne

11:15-11:35 dr inż. Izabela Cichocka, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr inż. Andrzej Mantaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

" Wybrane aspekty problematyki ochrony środowiska w ocenie respondentów z województwa podkarpackiego"

11:35-12:00 przerwa kawowa

SESJA 2

12:00-12:20 dr Wojciech Blecharczyk (Narodowa Rada Ekologiczna w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)

" Ocena walorów przyrodniczych, edukacyjnych oraz gospodarczych kaprackiej części dorzecza Sanu"

12:25-12:45 dr Edward Marszałek (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie) "Wielki Szlak Leśny"

12:50-13:10 dr inż. Mariusz Stój (Magurski Park Narodowy) " Zachowanie różnorodności bilogicznej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego w Magurskim Parku Narodowym

13:15-13:35 dr Beata Bodzioch - Kaznowska (Urząd Miejski w Brzozowie) " Śladami parlamentarzystów galicyjskich w mikroregionie brzozowskim (propozycja szlaku kulturowego)

13:40-14:00 dr Mariusz Kaznowski (Muzeum Regionalne w Brzozowie) " Symbolika maryjna w wizerunkach z sanktuariów południowej części województwa podkarpackiego

14:05-14:30 dyskusja i podsumowanie sympozjum

14:30 obiad

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 544