Ścieżka po terenach Piasku „Szczakowa”

Adres:

Bukowno

Kopalnia Piasku,,Szczakowa” znajduje się w miejscowości Jaworzno i jest największą w Polsce kopalnią piasków kwarcowych, które zazwyczaj stosowane są w budownictwie oraz w przemyśle górniczym.

Przez ponad 50 lat próbowano realizować różne, coraz to nowsze i wydajniejsze koncepcje w tej dziedzinie, w ścisłej współpracy z licznymi krajowymi instytucjami naukowo- badawczymi. Kopalnia eksploatuje od lat 50 XX wieku do chwili obecnej. Rekultywacja polega na przywróceniu gruntom wartości użytkowej i przyrodniczej poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów Ścieżki dydaktyczne na terenie Kopalni Piasku mają umożliwić nam: poznanie poszczególnych etapów prac, koniecznych dla szybkiego i skutecznego przywrócenia życia biologicznego, które są stosowane na tym terenie, wpływa człowieka na krajobraz i przyrodę; poznanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, jakie się tutaj wytworzyły dzięki celowym pracom oraz naturalnym procesom biologicznym; poznanie najciekawszych biocenoz o charakterze zbliżonym do naturalnych. Ścieżki ukazują też ruchomą wydmę, źródliska z górską roślinnością. Przebieg tras jest wciąż zmienny związany z pracami wykonawczymi na terenie oraz innymi procesami. Jedna ze ścieżek prowadzi od zalewu Sosina do Ciężkowic. Pozwala zapoznać się z lasami posadzonymi na tym terenie oraz lasami naturalnymi rosnącymi na glebach nieprzekształconych. Zbiorowiska roślinne występowane przy trasach to m. in.: zbiorowiska szuwarowe, wodne, z trzęślicą i drżączką, młodnik sosnowy, brzozowy, sosnowy z odnawiającymi się bukami, zarośla wierzbowe, olchowe oraz torfowiska. Dużą powierzchnię zajmują tutaj również Jałowce. Ścieżki dydaktyczne po tym terenie pokazują nam, że jest możliwość odbudowy przyrody na zniszczonych terenach. Podczas rekultywacji dążyć powinno się do rodzimych wzorców krajobrazowych oraz oczekiwań społecznych.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1138