Góra Rzepka

Adres:

Chęciny

Góra Rzepka to miejsce, na którym utworzono w 1981 roku rezerwat przyrody nieożywionej.

Znajduje się ona na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w województwie świętokrzyskim. Rezerwat zajmuje powierzchnię około 9 hektarów i ma charakter częściowy. Głównym przedmiotem ochrony są wychodnie dewońskich skał i pozostałości historyczne po kruszcowym górnictwie (konkretnie rud ołowiu). Na Górze Rzepka podziwiać można organogeniczne dolomity, które zalicza się do dolnego żywetu, a także stromatoporoidowe wapienie w odrobiną dolomitów i krzemieni. Skały są tu bardzo spękane, zmineralizowane, głównie oczywiście kalcytem. Występuje tu także wiele zjawisk krasowych. W skład tego rezerwatu wchodzi oprócz Rzepki także Beylina z kamieniołomem "Korzecko". Dzięki jego eksploatacji odsłonięte zostało zbocze południowe. Warstwy skalne są tu niezwykle ciekawe, bowiem cechuje je między innymi zaburzenie uskokami. Można tu także spotkać słynną różankę zelejowską. Poza tym zachowało się tu wiele śladów po po działalności górniczej, która pojawiła się tu już w XIV wieku. Poszukiwano tu przede wszystkim galeny. W kamieniołomie planuje się utworzyć ekspozycję skał, które występują w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym. Rezerwat znajduje się na wspaniałym Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. Stanowi on także przepiękny punkt widokowy, z którego podziwiać można górskie krajobrazy. Na jego terenie rośnie aż dwadzieścia gatunków chronionych roślin, między innymi dziewięćsił bezłodygowy i popłocholistny. Występuje tu przede wszystkim roślinność kserotermiczna, a więc taka, która rozwija się w siedliskach o silnym nasłonecznieniu i często ograniczonym dostępem wody. Obecnie prowadzi się na jego terenie wiele badań naukowych. Służy on także jako doskonałe miejsce edukacyjne.

Odwiedziłeś oceń:
(1 głos)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1455