Wszechnica Chrzanowska - Przypadek Górki czyli jak uzbrojono i rozbrojono "bombę ekologiczną"

Wydarzenie archiwalne
Środa, 19 październik 2016 17:00 WOLNY
Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

19 października o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej.

Nieodpowiedzialne decyzje sprawiły, że dwadzieścia kilka lat temu składowisko odpadów przemysłowych w dawnym kamieniołomie Zakładów Surowców Ogniotrwałych Górka w Trzebini przekształciło się w zbiornik ekstremalnie alkalicznej i silnie zmineralizowanej cieczy, zagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców Trzebini, a także obiektom mieszkalnym i przemysłowym. Zgodnie z klasyfikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zbiornik w Górce uznano za bombę ekologiczną i to jedną z najgroźniejszych w Polsce. Na szczęście, bombę tę udało się w porę rozbroić, a przy okazji uporządkować i zrekultywować samo składowisko.

Chociaż rzecz działa się tuż obok, opinia publiczna nie była w tym zakresie zbyt dobrze poinformowana - na zewnątrz przenikało niewiele informacji, przy tym często niepełnych lub zniekształconych. Jako bezpośredni świadek (od 1996 r.), chciałbym dokonać retrospekcji i przedstawić systematycznie rozwój wydarzeń. Używając w tytule saperskiej terminologii chcę zwrócić uwagę na fakt, że nie aspekty techniczne i przyrodnicze miały tu zasadnicze znaczenie, choć oczywiście były ważne. Główną rolę odgrywał czynnik ludzki.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 1188