Lodowisko w czarnym Dunajcu

Adres:

Jana Pawła II, Czarny Dunajec

Płyta lo­do­wi­ska po­siada wy­miary 20 x 40 m w świe­tle band i prze­zna­czona jest do jed­no­ra­zo­wego ko­rzy­sta­nia przez 50 osób. Optymalna gru­bość lodu wy­nosi od 4 do 6 cm.

Lodowisko jest za­da­szone co po­zwala na ko­rzy­sta­nie z  niego bez względu na pa­nu­jące wa­runki atmosferyczne. Obiekt jest oświe­tlony przez 32 lampy o łącznej mocy 13 KW, mo­ni­to­ro­wany jest sys­te­mem ka­mer przez całą dobę i wy­po­sa­żony w radiowęzeł, po­siada pełny wę­zeł sa­ni­tarny wraz z szat­niami oraz wy­po­ży­czal­nią i ostrzar­nią łyżew. W wy­po­ży­czalni znaj­duje się 100 par łyżew i 25 ka­sków ochronnych.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1233