Gminny konkurs jasełek i grup kolędniczych

Wydarzenie archiwalne
Środa, 13 styczeń 2016 09:00 WOLNY
Adres:

remiza OSp

 Celem gminnego konkursu jasełek i grup kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu gminy Czarny Dunajec.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 762