Zapowiedz Zawodów sportowo rekreacyjnych z okazji Święta Szkoły w Piekielniku

Wydarzenie archiwalne
Wtorek, 12 styczeń 2016 09:00 WOLNY
Adres:

Szkoła Podstawowa

 Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu oraz Dyrekcja Zespołu Szkół SP i
Gimnazjum w Piekielniku im. Kornela Makuszyńskiego, zapraszają do udziału w XX edycji
zawodów „Koziołka Matołka” w ramach obchodów święta szkoły.
Zawody odbędą się dnia 12.01.2016r. (wtorek) o godz. 9.00 na hali sportowej Zespołu Szkół w
Piekielniku. Zapraszamy do udziału 4-osobowe zespoły czwartych i młodszych klas szkół
podstawowych (2–ie dziewczynki, 2-ch chłopców). Dojazd na zawody we własnym zakresie.
Organizatorzy zapewniają: puchary, dyplomy, medale oraz słodycze dla uczniów.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 672