Puszcza Solska

Adres:

Janów Lubelski

Puszcza Solska zajmuje południową część województwa lubelskiego w Kotlinie Sandomierskiej, a jej obszar to około 1240 kilometrów kwadratowych..

Zobaczyć tam możemy głównie bory sosnowe, ale także bory jodłowe, sosnowe i świerkowe. Duża część drzew w tym rejonie została zasadzona przez człowieka, ale jest tam również dużo naturalnych drzewostanów. Przez Puszczę Solską płyną rzeki oraz strumienie takie jak Tanew, Szum, Sopot czy Studzienica. Oprócz lasów na tym terenie znajdują się łąki i pastwiska a także inne użytki rolne. Znajdują się tutaj siedliska ptaków wodnych a także stawy rybne, z których najważniejsze znajdują się w miejscowościach Podlesie i Chmielk. Wydobywa się tu także wapień. Na terenie Puszczy Solskiej nie spotyka się mieszkalnych zabudowań ludzkich. Mieszka tutaj wiele zwierząt, w tym duża ilość gatunków zagrożonych, szczególnie ptaków. Są to na przykład wąsatka, muchołówka mała lub lerka. W związku z tym Puszcza Solska oznaczona została jako ostoja ptaków IBA a także jako obszar ochrony Natura 2000. Na terenie puszczy znajduje się kilka parków krajobrazowych takich jak Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej a także Roztoczański Park Narodowy oraz Krasnobrodzki Park Narodowy. Oprócz tego są tutaj także rezerwaty przyrody, na przykład Czartowe Pole czy Obary a także Kacze Błota. Puszcza Solska jest także miejscem ważnych wydarzeń historycznych takich jak walki oddziałów niemieckich z wojskami partyzanckimi czyli między innymi największa bitwa partyzancka w Polsce w czerwcu 1944 roku. Odbywały się tutaj również akcje Sturmwind i Sturmwind II. Obecnie istnieje wiele czynników, które mogą zagrozić Puszczy Solskiej. Są to na przykład nadmierna rozbudowa infrastruktury turystycznej, niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt a także wycinka lasów i planowana budowa elektrowni wiatrowej.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1373