Rezerwat geologiczny: Biesak-Białogon

Adres:

Kielce

Rezerwat przyrody Biesak-Białogon to rezerwat przyrody nieożywionej, który znajduje się na terenie Kielc, w południowo-zachodniej części miasta, u stóp Kamiennej Góry.

Powstał on w 1981 roku i zajmuje powierzchnię 13 hektarów – tereny dawnego kamieniołomu i przylegające do niego lasy. Jest to najmniejszy z kieleckich rezerwatów chroniących dawne formacje skalne. Chronione są tutaj przede wszystkim wychodnie skał pochodzących z kambru oraz ordowiku. To znaczy, że mają one około 520 do 460 milionów lat. Można na nich obserwować efekty dawnych ruchów tektonicznych, jak uskoki i lustra tektoniczne. Są to głównie piaskowce i mułowce, czasem z wkładkami iłów oraz mułowców. W samym kamieniołomie wydobywano głównie piaskowce kwarcytowe. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych miejscach można oglądać nasunięcia powodujące, że skały starsze zalegają na skałach młodszych. Wśród skał można odnaleźć także elementy zwierząt żyjących tutaj przed laty, głównie ramienionogów. Dostrzegalne są także wkładki bentonitów, które świadczą o występującym tu w przeszłości wulkanizmie. Na podstawie jego położenia i grubości można wnioskować o tym kiedy i jak silna była dana erupcja. Dlatego Rezerwat Biesak-Białogon cieszy się dużą popularnością wśród geologów oraz innych badaczy. Rezerwat otoczony jest dużym terenem leśnym, który mieszkańcy nazywają potocznie „stadionem” – niegdyś znajdował się tutaj bowiem tor konnych wyścigów. W samym kamieniołomie znajduje się natomiast niewielkie oczko wodne. Razem wpływa to na atrakcyjność miejsca jako miejsca na spacery. Duże wrażenie robi przede wszystkim odbicie skał w tafli jeziorka. Przy rezerwacie zaczyna swój bieg zielony szlak spacerowy, który prowadzi do Słowika – jednej z dzielnic Kielc. Rezerwat jest dzisiaj częścią Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1867