Kościół św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku

Adres:

Ul. 3 Maja 48, 42-100 Kłobuck

Kościół świętych Marcina i Małgorzaty jest prawdopodobnie najważniejszym zabytkiem śląskiego miasteczka- Kłobucka.

Położony w sąsiedztwie przepięknego kłobuckiego rynku, stanowi główną część zespołu klasztornego kanoników regularnych. Kościół wzniesiony został na przełomie XII i XIII wieku, jednak dokładna data jego budowy nie jest znana, gdyż dokumenty źródłowe kłobuckiej parafii zostały zniszczone. Na przestrzeni wieków budynek nie raz był niszczony, palony, odbudowywany i przebudowywany. W chwili obecnej kościół utrzymany jest w stylu gotyckim z elementami barokowymi, jednak najprawdopodobniej pierwotnie zbudowano go w stylu romańskim. Istnieje przekonanie, iż kościół ufundowany przez niejakiego Piotra Dunina Włostowica ze Skrzynna powstał w 1144 roku. Informacja ta nie ma jednak potwierdzenia w dokumentach. Dość sporo badaczy zainteresowało się historią kościoła świętych Marcina i Małgorzaty, jednak w wielu kwestiach nie doszli oni do konsensusu, a ich domniemania znacznie od siebie odbiegały. Choć kształt romańskiej budowli nie jest dobrze znany, wiadomym jest, iż prawdopodobnie miała ona trzy nawy (dwie boczne i główną). Nad nawami bocznymi znajdowały się natomiast empory oraz transept z wieżą przy północnym ramieniu. Istnieje również wzmianka o drugiej wieży po przeciwnej stronie kościoła, jednak jej prawdziwość została podważona i do dziś nie wiadomo czy taki element budowli istniał. Najstarsze dokumenty, w których odnaleźć można informacje dotyczące kościoła pochodzą z XV wieku. Wtedy to kościół świętych Marcina i Małgorzaty był siedzibą jednej z największych parafii w Polsce, której proboszczem był sam Jan Długosz- kronikarz dziejów Polski. Długosz sfinansował rozbudowę kościoła, która trwała rok. Ufundował też zespół klasztorny kanoników regularnych. W 2006 roku postanowiono otworzyć przykościelne Muzeum Jana Długosza, jednak do tej pory nikt nie zrealizował tego pomysłu. Do rejestru zabytków został wpisany zarówno kościół, jak i plebania, spichlerz, wikarówka oraz ogrodzenie z pozostałością baszty. Aktualnie kościół świętych Marcina i Małgorzaty jest siedzibą jednej z trzech kłobuckich parafii. Przebiegają przez niego dwa szlaki turystyczne.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1544