Rezerwat leśny Dębowa Góra

Adres:

Kłobuck

Jednym z sześciu niezwykłych rezerwatów przyrody w Nadleśnictwie Kłobuck jest Dębowa Góra. Rezerwat ten położony jest w województwie śląskim na terenie malowniczego miasta Kłobuck.

Został on utworzony na najwyższym wzniesieniu w mieście i od tego wzniesienie pochodzi również nazwa rezerwatu. Wzgórze Dębowa Góra znajduje się na Wyżynie Wieluńskiej w paśmie pagórków kłobuckich, a jego najwyższy szczyt, a zarówno najwyższy punkt rezerwatu sięga 284, 6 m n. p.m. Masyw ten tworzą skały pochodzące z jury środkowej. Występuje tu glina zwałowa, iły, piaski, żwiry oraz wapienie. Czasem można natknąć się również na głazy polodowcowe. Rezerwat przyrody utworzono 18 grudnia 1953 roku w celu ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych Kłobucka. Jego powierzchnia sięga 5, 43 ha. Chcąc dostać się do rezerwatu, musimy kierować się 2 km na południe od śródmieścia miasta. Dębowa Góra jest rezerwatem typu fitocenotycznego, co oznacza, że chroni określoną biocenozę roślinną. Rezerwat jest pozostałością pierwotnych grabowo-dębowych lasów, które dawno temu porastały okolice dzisiejszego Kłobucka. Młode drzewostany pełnią funkcję ochronną dla znajdujących się w centrum rezerwatu chronionych starodrzewów. Głównym gatunkiem roślinnym występującym w rezerwacie jest dąb szypułkowy, który zajmuje około 60 procent drzewostanu. Ponadto znajdziemy tu buki, jodły i świerki. W Dębowej Górze występuje mnóstwo roślin znajdujących się pod ochroną. Możemy do nich zaliczyć: śnieżyczkę przebiśnieg, przytulię wonną, konwalię majową, kopytnika pospolitego, pierwiosnka wyniosłego, bluszcz pospolity oraz wawrzynka wilczełyko. Ponadto są tu m. in.: przylaszczki, kokoryczki wielkokwiatowe, kopytniki, oraz trawa perłówka. Faunę tworzą natomiast takie gatunki, jak kuna leśna, sarna, lis, dzik, wiewiórka pospolita, zając pospolity, nornica polna, mysz leśna, jastrząb gołębiarz, dzięcioł czarny, dzięcioł pstry, myszołów zwyczajny, szpak, turkawka, makolągwa oraz sikora bogatka. Ponadto objęto ochroną owady (tęcznik liszkarz mniejszy, biegacz skórzasty pomarszczony) oraz kilka gatunków rzadko występujących ssaków, ptaków i gadów. Obecnie miasto szykuje się do powiększenia rezerwatu w celu poprawy ochrony.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1765