Vadym Abyzov - malarstwo

Wydarzenie archiwalne
Środa, 10 maj 2017 17:00 WOLNY
Adres:

Galeria Atut, Klub KAESEMEK, Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie

Telefon:

tel.: +48 41 372 84 55

Galeria ATUT oraz Klub Osiedlowy "Kaesemek" zapraszają na wystawę malarstwa ukraińskiego artysty. Wernisażwystawy odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 17.00, zaś prace będzie można oglądacw Galerii do dnia 16 czerwca 2017 r. 

Vadym Abyzov      - Kijów Ukraina

Urodził się w 1955 w Kijowie. Studia w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury (KNUBA) ukończył w 1979 roku. Studia podyplomowe w Kijowskim Regionalnym Instytucie Naukowo-Badawczym Pilotażowego Projektowania (Kijów ZNIEP) ukończył w 1984 r. Studia podyplomowe w Holenderskim Instytucie Rozwoju Mieszkalnictwa i Miast (IHS, Rotterdam) ukończył w 1998 r. Praktyczna i naukowa działalność związana z pracą w Kijów ZNIEP (1979-1988) na stanowiskach: architekta, młodszego i starszego pracownika naukowego oraz w Państwowym Naukowo-Badawczym Instytucie Teorii Historii Architektury i Urbanistyki na stanowiskach: kierownika laboratorium, kierownika wydziału, Głównego Architekta, Dyrektora (1988-2006). 

Praca pedagogiczna: w KNUBA (docent, profesor w latach 1999-2006), w Kijowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa (kierownik katedry, rektor w latach 2006-2008), w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki (kierownik. katedry, profesor - od 2009 roku). Od 2012 roku profesor w Katedrze Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Opublikował 5 monografii i ponad 100 drukowanych prac naukowych w zakresie rozwoju architektury i urbanistyki, środowiska miejskiego, teorii i praktyki projektowania, a także ochrony i wykorzystania zabytków oraz rozwoju historycznych obszarów. Posiada liczne nagrody i odznaczenia państwowe. Prezydent ICOMOS/UNESCO - UKRAINA (2003-2007). Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Narodowego Związku Architektów Ukrainy  (2009-2012). Od 2010 roku Przewodniczący Rady rozpraw doktorskich w specjalności "Design" w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki.

Prof. dr hab. inż. arch. Vadym Abyzov został uhonorowan tytułem Zasłużony Architekt Ukrainy (2010). Pełnoprawny Członek Międzynarodowego Komitetu Pomników i Zabytków  International Committee of Monuments and Historical Sites – ICOMOS/UNESCO od 2003. Członek Ukraińskiej Akademii Architektury (Akademik) od 2009. Członek Rady Narodowego Związku Architektów Ukrainy od 1999.

 

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 882