Obszar Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie"

Adres:

Łambinowice

Obszar Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" powstał na podstawie decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w dniu 26 maja 1988 roku.

Obszar chroniony rozciąga się miedzy Lewinem Brzeskim od północy, a Tułowicami na południu. Z zachodniej strony ,,Bory Niemodlińskie" graniczą z Niemodlinem, a ze wschodu z Kaprachciem. Jest to jeden z największych pod względem powierzchni chroniony obszar jaki występuje na Opolszczyźnie. Obszar zajmuje powierzchnie 480 km2 co tworzy największy w Polsce obszar ochrony kompleksów leśnych. Obszar chronionego krajobrazu ,,Bory Niemodlińskie’’ są fragmentem pozostałości dawnej Przesieki Śląskiej z zachowanymi fragmentami typowego polskiego lasu mieszanego. Na tej potężnej powierzchni ochrona objętych jest 19 gatunków roślin w tym 7 chronionych częściowo i 12 ściśle. Cześć z roślin znajduje się na Czerwonej Liści Roślin Zagrożonych 1992. Większa cześć obszaru jest zalesiona typowymi lasami gospodarczymi, które służą jako materiał drewniany dla przemysłu. Oczywiście leśnicy i inne służby dbają o to by w należyty sposób odnawiać wycinane drzewostany. Na obszarze chronionym spotkać można wiele kompleksów stawowych z charakterystyczną dla tej formacji fauną i florą. Gdzie nie gdzie spotkać można również bezodpływowe zagłębienia, które tworzą bardzo bogaty ekosystem związany z roślinnością bagienną, torfowiskami itp. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo zróżnicowane stanowisko awifauny. W ,,Borach Niemodlińskich’’ występuje aż 150 gatunków lęgowych, w tym jest 9 gatunków zagrożonych. Największą liczbę zwierząt chronionych stanowi gromada ptaków, która liczy sobie aż 139 gatunków chronionych. Dużym plusem i dodatkowym urokiem są obszary położone w prawobrzeżnej części zlewiska rzeki Odry. Na terenach podmokłych prócz lęgów występują monokultury iglaste.

 

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1513