Użytek ekologiczny "Mewa"

Adres:

Łambinowice

Użytek ekologiczny to zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tereny zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej.

Są to między innymi naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna itp. W gminie Łambianowice prócz takich form ochrony środowiska jak parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu czy korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym są również użytki ekologiczne. Pierwszy z omawianych to użytek ekologiczny położony nieopodal miejscowości Malerzowice Wielkie noszący nazwę „Mewa”, prawdopodobna nazwa pochodzi z racji występowania na chronionym obszarze dużych ilości mew i rybitw. Zbiornik objęty ochroną to stara żwirownia o dość dużej głębokości, w niektórych miejscach dochodzącej do 12 metrów. Na środku akwenu znajduje się niewielka wysepka zamieszkała przez mewy i rybitwy i na chwilę obecną ze względu na ochronę stanowisk lęgowych tych ptaków na wysepkę jest zakaz wchodzenia i podpływania. Cała linia brzegowa wokół tego sztucznego akwenu, powstałego w procesie wydobywania żwiru i innych surowców naturalnych, obecnych na tych terenach jest porośnięta drzewami oraz roślinnością trawiastą. Większość terenów wokół stawów i pozostałości po starych żwirowniach jest nadal gospodarowana przez przemysł wydobywczy, stąd tak cenne jest zachowanie tych gatunków roślin i zwierząt, które mimo przemysłowego charakteru okolicy tak upodobały sobie tę okolicę. Akwen bardzo przypadł do gustu zarówno miłośnikom kąpieli, romantycznych spacerów jak i zapalonym wędkarzom, którzy bardzo chwalą sobie ten zbiornik jako ciekawy pod względem okazów ryb. Największą popularnością w starej żwirowni cieszą się okazy: karpia, suma i sandacza. Użytek ekologiczny „Mewa” to również niechlubne miejsce kilku utonięć ludzkich.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1031