Użytek ekologiczny "Stara Nysa"

Adres:

Łambinowice

Użytek ekologiczny "Stara Nysa" to jeden z dwóch użytków, które niedawno powstały tj. po roku 2008.

Użytek powstał ze względu na konieczność ochrony starorzecza Nysy Kłodzkiej, w szczególności stanowisk roślin wodnych. Na dużą uwagę władz i ekologów zasłużył gatunek grążela żółtego, który jest gatunkiem byliny wodnej, a jego występowanie to teren niemal całej Europy. Jest to bardzo ciekawy i malowniczy gatunek rośliny wodnej ze względu na swoje duże zielone liście i żółte kwiaty. Jest to typowa roślina używana w lecznictwie tj. homeopatii oraz do zazieleniania stawów hodowlanych pstrągów. "Stara Nysa" to użytek powstały z racji uchwały rady gminnej i nadleśnictwa Tułowice, położony jest na granicy gminy Łambinowice, na północ od drogi nr 404 w Malerzowicach Wielkich. Proponowana ochrona to obszar, na którym prócz grążela żółtego i innych roślin z gatunków wodnych występują również cenne pod kątem przyrodniczym gatunki ptaków wodnych takie jak: mewa śmieszka i mewa pospolita. Użytek "Stara Nysa" jest miejscem lęgowym dla wyżej wymienionych gatunków. Mewa śmieszka to gatunek wodnego ptaka lądowego, który zamieszkuje Euroazję. W Polsce gatunek ten podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Ze względu na osuszanie terenów bagiennych oraz niszczenie kolonii lęgowych gatunek ten jest nadal zagrożony całkowitym wyginięciem. Z stąd kolejna argumentacja przemawiająca za słusznością powstania użytku ekologicznego "Stara Nysa", którego jednym z wielu celów jest właśnie ochrona tego ginącego gatunku. Kolejny cel ochrony to zwrócenie większej uwagi na dolinę rzeki Nysy Kłodzkiej, jej koryta, roślinności występującej na jej brzegach oraz zagospodarowania turystycznego, tego cennego pod kątem krajobrazowym i ekologicznym terenu. Władze muszą dbać o to by przebywający na tym terenie turyści mieli przestrzeń zarówno dla siebie jak i dla chronionej fauny i flory.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1238