Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Łąki Sowińskie"

Adres:

Łambinowice

Zespół Przyrodniczo- krajobrazowy ,,Łąki Sowińskie’’ to według terminologii fachowej wyznaczenie terenu w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości estetycznych.

Parki przyrodniczo-krajobrazowe są mniejsze powierzchniowo w porównaniu z parkami krajobrazowymi o znacznych walorach przyrodniczych. Wyznacznikiem tego zespołu jest fakt, że obszar objęty ochroną może być przekształcany przez działalność człowieka. Działania te nie mogą prowadzić do drastycznych zmian w funkcjonowaniu krajobrazu. Znaczący wpływa na ich przekształcenie mają również elementy historyczno-pamiątkowe. Tak więc zgodnie z rozporządzeniem powstała położona na północny-zachód od miejscowości Sowina, nieopodal drogi numer 405. Jest to fragment większego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzącego w skład zespołu ,,Topie’’ usytuowanego częściowo w gminie Korfantów. Głównym celem powstania zespołu jest ochrona wilgotnych łąk z wyjątkowym stanowiskiem żurawia, który upodobał sobie te tereny na miejsce lęgowe. Drugim argumentem przemawiającym za ustanowieniem tego terenu pod ochronę jest myśl zachowania krajobrazu polodowcowego, który pozostawił znaczące ślady podczas ostatniego zlodowacenia. Stąd prócz wilgotnych łąk, licznych zagłębień w zespole ,,Łąk Sowińskich’’ spotkać można również głazy i ostańce kamienne pozostawione podczas cofania się języka lodowca. Na terenie chronionym znajduje się kilka rowów, które odprowadzają wodę do pobliskiego Czarnego Stawu. Cały teren podzielony jest na niewielkie działki należące do wielu właścicieli, co ma wielkie odzwierciedlenie w gospodarowaniu tymi chronionymi terenami. Ciekawostką jest fakt występowania na tych podmokłych terenach łąk stanowisk rzadkich gatunków motyli oraz bardzo zróżnicowanej awifauny.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 977