Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Mamuta"

Adres:

Łambinowice

"Dolina Mamuta" to park krajobrazowy wydzielony na terenie gminy Łambianowice.

Ze względu na położenie w tym rejonie zbiorów kruszywa naturalnego, podlega on ochronie prawnej. Stworzenie właśnie w tym miejscu tj. między miejscowościami Szadrycze i Malrzowice Wielkie to dbanie o różnorodność florystyczno-faunistyczną oraz krajobrazową, która stanowi gwarancję utrzymania równowagi środowiskowej i poprawne funkcjonowanie ekosystemów. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Mamuta" złożony jest z obszarów łąk, lasów i pól. "Dolina Mamuta" to część większego projektu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Grabina-Krasna Góra". Obszar ten to projektowy zespół zajmujący 480 ha, a przedmiotem ochrony jest krajobraz zróżnicowanej rzeźby walu Niemodlińskiego z dobrze zachowanymi drzewostanami i bogatą roślinnością. "Dolina Mamuta" ma na celu w głównej mierze ochronę krajobrazu polodowcowego, który znajduje się na granicy mezoregionów doliny Nysy Kłodzkiej i Równiny Niemodlińskiej. Jego podstawową i wyróżniającą się cechą jest zróżnicowanie hipsometryczne powyżej 30 metrów. Zróżnicowanie to, to różnica w wysokościach ukształtowania terenu. Krajobraz polodowcowy to mnogość form florystycznych oraz liczne głazy narzutowe i zagłębienia powstałe w wyniku cofania się górotworu lodowca. Dodatkowym atutem tego obszaru jest obecność rzeki Nysy Kłodzkiej, która jest bogatym siedliskiem ptaków wodnych. W samej Krasnej Górze na turystów i mieszkańców prócz walorów krajobrazowych i naturalnych, są również atrakcje architektoniczne, które wpisane są do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jest to zespół dworski z XVIII i XX wieku, w który w skład wchodzi dwór, spichlerz i XIX wieczny park. Zespół Krajobrazowy "Dolina Mamuta" z innymi przyległymi terenami chronionymi stanowi kompletną całość, która w pełni może chronić rzadkie gatunki flory jak i fauny.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1130