Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Kiełcznica"

Adres:

Łambinowice

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Kiełcznica" to kompleks położony na południowy wschód od miejscowości Wierzbie.

W jego skład wchodzą trzy powierzchnie. Są to typowe stanowiska łąkowe oraz nieużytki rolne na których żyje duża mnogość gatunków fauny i flory. W pobliżu terenu objętego ochroną przepływa rzeka Kiełcznica, a powierzchnię przecinają zarośnięte rowy melioracyjne. Łąki od kilku lat nie są użytkowane. Przeważające rośliny zamieszkujące ten obszar to ze względu na brak działalności człowieka to głównie skupiska zioło-roślin, które w piękny sposób ubarwiają zieloną szatę roślinną łąk. Inne gatunki to: sitowie leśne, szuwary oraz świeże łąki. Łąki świeże objęte są pilotażowym programem "Derkacz-program ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli na wilgotnych łąkach "Borów Niemodlińskich". Łąki te to tereny postępującej sukcesji naturalnej. Licznie występują na tym terenie takie gatunki drzew jak: wierzba, olcha, olsza i brzoza. Mimo ochrony na terenie "Kiełcznicy" nie znaleziono gatunków roślin chronionych ani rzadkich. Obszar zespołu wykazuje po wieloletnich badaniach i obserwacji ponadprzeciętną rangę ornitologiczną. Na obszarze występuje bogate siedlisko pospolitych gatunków lęgowych takich jak: jeżówka, cierniówka, jarzębatka i świerszczak. W przeciwieństwie do innych terenów łąkowych w kompleksie łąkowym Kiełcznica występowanie motyli jest nieliczne, co prawda występuje tu gatunek modraszka ale tylko na jednej z trzech części łąk. Największym obecnym zagrożeniem dla łąk w ocenianym kompleksie jest brak ich użytkowania, które prowadzi do naturalnego zarastania coraz większych powierzchni krzewami i drzewami co nieuchronnie prowadzi do wysuszania się obszarów podmokłych. Wysuszanie terenu prowadzi do konieczności wyprowadzenia się z tego obszaru ptactwa i roślinności żyjącej w bagiennych i wilgotnych środowiskach. Proponowanym sposobem ochrony tych terenów jest ich koszenie przynajmniej raz na trzy do pięciu lat.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1314