Czy chłopi w 170 w XIX wieku czuli się Polakami? Debata o krwawych zapustach 1846

Wydarzenie archiwalne
Piątek, 04 marzec 2016 17:00 WOLNY
Adres:

ul. Józefa Marka 13, Limanowa

Telefon:

18 3372 042

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W piątek 4 marca o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Limanowa oraz pana Jacka Żuławskiego (prawnuka Leona Żuławskiego autora publikacji pt. Oblężenie Limanowy czyli Rzeź Galicyjska 1846 wierszem i inne utwory) odbędzie się debata poświęcona niezwykle burzliwym wydarzeniom, jakie miały miejsce w Galicji na przełomie lutego i marca roku 1846 – rzezi galicyjskiej i powstaniu chochołowskiemu.

Z oboma powstaniami Limanowszczyzna miała silny związek zarówno poprzez obszar na, którym się toczyła jak i poprzez osoby zaangażowane w ich organizację. Nawiązanie do tych dwóch ważnych wydarzeń ma ogromne znaczenie w kontekście dwóch przeciwstawnych celów jakie stały przed powstańcami: jedno przeciwko szlachcie, która wspomagała narodowe powstanie krakowskie, a drugie zyskało miano pierwszego chłopskiego powstania obronie narodu polskiego.

 

Głównym zagadnieniem debaty - jak wspomina Magdalena Dyląg - będzie pytanie: Czy chłopi z Małopolski w połowie XIX wieku czuli się Polakami? Jaki był poziom unarodowienia społeczeństwa polskiego w  roku 1846 jakie czynniki miały na to wpływ? Kogo uważano wówczas za Polaka, a kogo za „Cesarskiego”? Odpowiedzi a te pytania udzielą uznani w środowisku  naukowym historycy – prof. dr hab. Stanisław Grodziski oraz dr hab. Jerzy M. Roszkowski.

 

 

prof. dr hab. Stanisław Grodziski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczętych w 1947 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1959 r., a habilitację w zakresie historii prawa w 1963 r. Mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1972 r., po ośmiu latach uzyskał profesurę zwyczajną. Członek PEN-Clubu oraz Societe d’Histoire de Droit. Przyczynił się do reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem wielu dzieł o tematyce historyczno-prawnej. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Za książkę Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie został uhonorowany w kwietniu 2012 r. Nagrodą Krakowską Książką Miesiąca (Wydawnictwo Universitas). W latach 1968-1978 był kierownikiem Katedry Historii Prawa i Państwa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W międzyczasie pełnił także funkcje dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. W latach 1987-1990 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w okresie 1994-2000 wiceprezesem Polskiej Akademi Umiejętności. W jego dorobku naukowym znane są publikacje m.in. : Ludzie luźni - studium z historii państwa i prawa polskiego (1961), Historia ustroju społeczno - politycznego Galicji 1772-1848 (1971), W obronie czci niewieściej - szkice z dziejów kultury prawnej (1981, wyd. 2 - 2000) , Franciszek Józef I (1978, wyd. 4 - 2006) , Chronografie albo Dziejopis Żywiecki (1987), Sejm krajowy galicyjski 1861-1914 (1992), Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji (1998), Porównawcza historia ustrojów państwowych (1998) , Polska w latach przełomu 1764-1815 (1999), Z dziejów staropolskiej kultury prawnej (2004) , Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie (2012).

 


dr hab. Jerzy M. Roszkowski – historyk, bibliotekarz i archiwista. Absolwent UAM w Poznaniu (1975), gdzie się też doktoryzował (1991). Do 2016 roku pracował w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Obecnie związany Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Prowadzi badania nad historią polityczną Europy XIX i XX wieku, a także dziejami nowożytnymi i najnowszymi Podhala, Spisza i Orawy, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2001 r. Redaguje "Rocznik Orawski". W swym dorobku ma też redakcję siedmiu książek naukowych. Zajmuje się także edycją źródeł historycznych. W latach 1996-2004 był członkiem Polsko-Słowackiej Komisji Historyków PAN i SAV oraz ekspertem przy resortach oświaty obu państw). Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 


 

 

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 967