Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

Adres:

Powroźnik

Telefon:

694 292 927

W polskich Karpatach mianem najstarszej cerkwi w regionie szczyci się Cerkiew św. Jakuba Apostoła w Powroźniku. To wyjątkowa budowla znajdująca się na terenie Gminy Muszyna. Jej budowę datuje się na 1600 rok.

Na przestrzeni lat była przebudowywana, ze względu na zmieniające się style w architekturze, ale na początku dziewiętnastego wieku uległa częściowemu zniszczeniu przez powódź. Wtedy to podjęto decyzję o przeniesieniu jej nieco dalej od niebezpiecznego wybrzeża rwącej rzeki, dzięki czemu dziś stoi w obecnym miejscu. Podczas przebudowy zmieniono bryłę pierwotnej cerkwi. Cerkiew składa się z prezbiterium, do którego przylega zakrystia, nawy oraz babińca nakrytego wysoką wieżą. Dach składa się z dwóch części. Ten nad prezbiterium jest trójspadowy, natomiast nad nawą prezentuje się dach namiotowy, łamany uskokowo. Na szczycie znajduje się hełm z pozorną latarnią. Wyposażenie świątyni w dużej części jest zabytkowe. Pochodzi z osiemnastego wieku i jest wspaniałym dziedzictwem tego regionu. Każda figura i obraz posiada własną historię, którą warto poznać, aby kultywować kulturę tego miejsca. Przepiękny ikonostas podzielono: górną część pozostawiono w pierwotnym miejscu na styku nawy i prezbiterium, natomiast górne ikony przeniesiono pod ściany prezbiterium. Do najcenniejszych zabytków tego miejsca zaliczany jest ołtarz w stylu barokowym, także pochodzący z osiemnastego wieku. N jego czele stoi niezwykła figura pod tytułem „Chrystus u Słupa”. W zakrystii natomiast obejrzeć można wyjątkowo cenną polichromię figuralną z 1607 roku. Dziś dawna  pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego i na co dzień odbywają się tu msze i nabożeństwa. Od 2013 roku świątynia pochwalić się może wpisem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wyjątkowe miejsce, które z pewnością warto odwiedzić.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 1460