„Klio – ratuszowe debaty o przeszłości”, otwarty wykład pt. "Kobiety i ich święto w PRL" w Muzeum Podhalańskim

Wydarzenie archiwalne
Czwartek, 30 marzec 2017 17:00
Adres:

Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu zapraszają na otwarty wykład Dr Agnieszki Chłosta-Sikorskiej (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Kobiety i ich święto w PRL.

30 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 17.00 w Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu Ratusz - Rynek 1 

Projekt „Klio – ratuszowe debaty o przeszłości" realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Miasto Nowy Targ

* * *

Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu oraz Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, od lutego 2017 r. realizują nowy cykl otwartych wykładów naukowych pod nazwą „Klio – ratuszowe debaty o przeszłości". Odbywają się one w każdy ostatni czwartek miesiąca z wyłączeniem wakacji o godz. 17.00 w sali reprezentacyjnej
nowotarskiego rausza. Tytułowa „Klio" muza historyków, patronuje spotkaniom i debatom poświęconym historii, kulturze i tradycji miasta oraz regionu. Jak zapewniają organizatorzy nie zabraknie również prelekcji poruszających problematykę ogólnopolską z zakresu archeologii, historii sztuki, historii wojskowości, etnografii czy etnologii. Na wykłady do Nowego Targu zostali zaproszeni pracownicy naukowi wyższych uczelni, z którymi PTH od szeregu lat współpracuje, ale również pracownicy instytucji kultury w tym placówek muzealnych. Wykładom towarzyszą prezentacje multimedialne oraz otwarte debaty prelegentów z
uczestnikami spotkań. Prelekcje w ratuszu nawiązują do orgaznizowanych w latach ubiegłych zarówno przez PTH jak i Muzeum  cyklów spotkań mieszkańców miasta i regionu z badaczami przeszłości.
Projekt przygotowany przez towarzystwo historyczne, otrzymał dofinasowanie ze środków Gminy Miasto Nowy Targ w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.


W pierwszej połowie roku zaplanowano następujące wykłady:

- 27 kwiecień 2017 r. dr Agnieszka Partridge (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
Sztuka czy propaganda. Artysta na polu chwały 1914-1918

- 25 maj 2017 r., mgr Anna Wawrzczak (Muzeum Pienińskie w Szczawnicy), Utracone
dziedzictwo - kultura materialna Rusinów Szlachtowskich

- 22 czerwca 2017 r. mgr Katarzyna Węglicka (Polska Akademia Nauk, Warszawa),
Kresy jako obszar wielu kultur: ormiańska, karaimska, żydowska, tatarska ...

* * *

Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów przyniosło zmiany dotyczące roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Nadal spełniać się miały na niwie domowo-rodzicielskiej, a od władzy otrzymały dostęp do nauki i pracy, opiekę nad dziećmi oraz mieszkania w lepszych warunkach. 8 marca świętowano ich dzień, kiedy to otrzymywały przysłowiowy goździk i rajstopy. Prasa w perfumowanych wydaniach świątecznych publikowała portrety przodowniczek reprezentujących różne sektory życia gospodarczego. Chciano je przekonać, że państwo „ludowe" będzie wspierało równość, także w obszarze równouprawnienia płci, biorąc pod uwagę stopień zaangażowania w budowę nowego kraju. Z czasem okazało się jednak, że borykały się one z trudnymi warunkami pracy, czy blokowaniemmożliwości awansu. Narzekały na niezadawalające zaopatrzenie sklepów i stołówek przyzakładowych, złe warunki panujące w hotelach robotniczych. Nie było mowy o wolności zrzeszania się w innych partiach lub organizacjach związkowych, niż te narzucone odgórnie. Partia nie dopuszczała do żadnej dyskusji na temat praw kobiet nawet, żadne ruchy „tworzone oddolnie" nie były dozwolone, więc nie było też mowy o tworzeniu organizacji kobiecych.

* * *

Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska. Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN; Rzeczoznawca MEN podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, Sekretarz Olimpiady Historycznej Komitetu Okręgowego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: Dydaktyka historii oraz wiedzy o społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian w edukacji. Najnowsza historia Polski analizowana w aspekcie historii społecznej, historii kobiet i historii rodziny. Problematyka życia codziennego w powojennym Krakowie. Prasa kobieca.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 1723