Projekcja filmu „Maska twardziela”

Wydarzenie archiwalne
Piątek, 27 listopad 2015 08:30 WOLNY
Adres:

al. Tysiąclecia 37, Nowy Targ

Po raz pierwszy Nowy Targ włącza się do międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Dzięki wsparciu Fundacji Autonomia z Krakowa, Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz pod patronatem Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 27 listopada (piątek) o godzinie 18.00 w sali 44 MOK-u odbędzie się bezpłatna projekcja filmu „Maska twardziela".Projekcja zostanie opatrzona komentarzem psycholog nowotarskiego gabinetu „Do siebie" - Ewy Kruchowskiej. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

 

 

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to trwająca od 1991 roku międzynarodowa inicjatywa, organizowana przez Women's Global Leadership Institute. Jej celem jest aktywizacja działań lokalnych i globalnych mających na celu eliminację przemocy względem kobiet poprzez edukację, rozwój świadomości i wzmacnianie sieci lokalnego wsparcia.

Akcja trwa 16 dni: od 25 listopada gdy ma miejsce Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Co roku kampania ma także swoje hasło przewodnie podkreślające jeden z aspektów działań w tym zakresie. W tym roku hasło przewodnie kampanii brzmi; „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!"

Film ukazuje w jaki sposób kultura popularna wpływa na kształtowanie i umacnianie stereotypu macho - tzw. „twardej" męskości oraz jak stereotyp ten odbiera mężczyznom prawo do okazywania uczuć i wrażliwości. W „Masce twardziela" ukazane są również powiązania między zniekształconym i krzywdzącym stereotypem „prawdziwego faceta", a wzrostem przemocy stosowanej przez mężczyzn i chłopców. Film jest bogato ilustrowany przykładami z kultury popularnej - reklamami, programami rozrywkowymi, a jego narratorem jest Jackson Katz - absolwent Harvardu, gwiazda futbolu, wiodący na świcie aktywista antyprzemocowy.

 „Edukacja jest dobrem publicznym i podstawowym prawem człowieka gwarantowanym przez Artykuł 26. uchwalonej w 1948 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Według najnowszych danych szacuje się, że na świecie żyje 31 milionów dziewczynek w wieku wczesnoszkolnym i 34 miliony w średnim wieku szkolnym, które nie są zapisywane do szkół. Aż 58 milionów dzieci w wieku szkolnym nie ma dostępu do kształcenia, z czego ok. połowa (28,5 miliona) żyje na obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Mając na uwadze niedostateczny poziom bezpieczeństwa dziewczynek w sektorze edukacji,  a także wyniki tegorocznych badań i analiz, tematem przewodnim Kampanii 16 Dni Akcji jest „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!". Ten temat zwraca uwagę na tragiczną sytuację milionów dziewczynek i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn, których uniwersalne prawo człowieka do edukacji jest codziennie naruszane lub ograniczane przez przemoc, brak potrzebnych zasobów i dyskryminację." (cytat zaczerpnięty z materiałów ze strony www.kampania16dni.pl prowadzonej przez fundację Autonomia).

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 948