Promocja albumu pt. JANOS JÓZEF Z DYMBNA

Wydarzenie archiwalne
Czwartek, 06 kwiecień 2017 17:00 WOLNY
Adres:

Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Oddział Związku Podhalan w Dębnie
Wydawnictwo M
maja zaszczyt zaprosić na promocję albumu pt.
JANOS JÓZEF Z DYMBNA

Patronat wydania:
Krzysztof Faber
Starosta Powiatu Nowotarskiego

Spotkanie z autorami i wydawcą odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. (czwartek)o godz. 17.00
w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego Ratusz – Rynek 1 w Nowym Targu.

Oprawa muzyczna Oddział Związku Podhalan z Dębna

* * *

Sam nazywał się ludowym świątkarzem. Miał własny, rozpoznawalny styl. Pracę traktował jako Boże
posłannictwo, coś wyjątkowego. Nie dopuszczał cudzych uwag ani sugestii. Miał głębokie
przekonanie, że każdym jego działaniem kierują siły wyższe. „Jak Pan Bóg chciał, tak tyz mi się śniło" -
pisał.

Sztuce poświęcił się całkowicie. Sam o sobie mówił: „Ja prostacek, ja prostacek jestem nic
nieokrzesany, tylko w drzewie dłubać, wiercić, jeststem to w tym zakochany." Wyjątkowy i unikatowy
album przybliżający postać niezwykle cenionego artysty ludowego z Dębna, Józefa Janosa, rzeźbiarza
i poety, którego prace - aczkolwiek niechętnie się z nimi rozstawał - znajdują się w kościołach, 

w muzeach etnograficznych i w prywatnych kolekcjach.

* * *

Autorzy:
Jacek Kubiena (koncepcja i fotografie)
Współpracuje dokumentując zbiory i uczestnicząc w etnograficznych badaniach terenowych 

z Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie. Jest autorem zdjęć do kilkudziesięciu albumów,
m.in. Stroje ludowe w Karpatach Polskich Fundacji Braci Golec, Koronka koniakowska, Czar zabawek
krakowskich i wiele innych.

Joanna Daranowska-Łukaszewska (tekst)
Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się głównie sztuką nowożytną,
zwłaszcza sztuką Krakowa i Małopolski oraz plastyką sepulkaralną. Szczególnie interesuje się
wędrówkami wzorów i „długim życiem" motywów w sztuce. Przez wiele lat zatrudniona w Instytucie
Sztuki PAN, aktualnie redaktor w Polskim Słowniku Biograficznym.

Beata Zalot (tekst)
Z zawodu i pasji dziennikarka, redaktor naczelna „Tygodnika Podhalańskiego". Pisze wiersze

i opowiadania, a także maluje i zajmuje się ceramiką. Dużo podróżuje, ale za każdym razem z radością
wraca do rodzinnego Gronkowa na Podhalu. Autorka tomików poezji: Przesyłki ciszy, Pomiędzy,
Szepty, Anioły w ogrodzie, a także zbiorów opowiadań: Ozwa, Opowieści niedokończone. Władysław
Pluta (oprawa graficzna). Studiował na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, gdzie w 1974
uzyskał dyplom. Od tego czasu jest związany z pracą dydaktyczną z ASP im. Jana Matejki w Krakowie.
W 2002 uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Zajmuje się grafiką artystyczną i projektowaniem.
Jego prace były wielokrotnie wystawiane i nagradzane w kraju i za granicą. Między innymi w latach
1994-2016 w Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze książki roku"
otrzymał 12 nagród, 39 wyróżnień oraz w 2002 nagrodę honorową za osiągnięcia w projektowaniu
książek.

* * *

Program spotkania:

Powitanie przybyłych oraz zaproszonych gości
Piotr Kozioł pt. „Inwalidek"
Przerywnik muzyczny w wykonaniu Kapeli Góralskiej Oddziału Związku Podhalan w Dębnie
Życie Józefa Janos z Dębna – Beata Zalot
Pieśń „Dębno nasze Dębno" w wykonaniu Zespół Oddziału Związku Podhalan z Dębna
Twórczość Józefa Janosa z Dębna – Joanna Daranowska-Łukaszewska
Przerywnik muzyczny w wykonaniu Kapeli Góralskiej Oddziału Związku Podhalan w Dębnie
Album pt. „Janos Józef z Dymbna" - Jacek Kubiena
Przerywnik muzyczny w wykonaniu Kapeli Góralskiej Oddziału Związku Podhalan w Dębnie
Józef Janos z Dębna – we wspomnieniach
Zakończenie spotkania.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 944