Promocja książki Łukasza Wiatra Ks. Jan Góralik kapłan społecznik męczennik

Wydarzenie archiwalne
Piątek, 02 grudzień 2016 17:00
Adres:

Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, serdecznie zapraszają na promocje książki Łukasza Wiatra Ks. Jan Góralik kapłan społecznik męczennik, która odbędzie 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum Podhalańskim Rynek – Ratusz w Nowym Targu. Spotkania uświetni występ kapeli orawskiej z Podwilka.

* * *

Łukasz Wiater, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radny Gminy Jabłonka. W czasie studiów zaangażowany w akademicki ruch naukowy – m.in. były prezes Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. Redaktor publikacji  pt. Zachowujmy się jak ludzie wolni - Janusz Kurtyka we wspomnieniach bliskich (Kraków 2013). Członek Towarzystwa Przyjaciół Orawy. Autor tekstów popularyzujących historię regionu na łamach serwisu Kurier Orawski.

* * *

Dziś nie wolno nam zapominać o tych, którzy w obronie wiary i prawa bożego na ziemi, ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. Biografia ks. Jana Góralika, opracowana przez Pana Łukasza Wiatera, to nie tylko dług wdzięczności, to także przekaz edukacyjny do młodego po­kolenia, tej prawdy historycznej, która nawet po tylu latach od jego męczeńskiej śmierci w KL Dachau, mówi wiele o etosie polskiego kleru. Autor przypomniał, jak ważną rolę w naszym narodzie, od wieków, pełni Kościół. Świa­dectwa parafian, przyjaciół, krewnych oraz współwięźniów niemieckich obozów koncentracyj­nych pokazują, że ks. Jan Góralik był kapłanem nieprzeciętnym, który całym swoim życiem dążył do świętości. Ogromny kapitał, który pozostawił po sobie dla Orawian, dla narodu polskiego nie przepadł bez śladu.

dr Anna Jagodzińska (Instytut Pamięci Narodowej)

Postać ks. Jana Góralika jako proboszcza parafii św. Marcina w Podwilku, znamy z opowieści jej najstarszych mieszkańców. Dotąd jednak niewielu potrafiło wskazać w sposób uporządkowany elementy biografii człowieka, któremu przyszło dać świadectwo o Chrystusie i Polsce w okolicznościach całkowicie ekstremalnych. Jako kapłan i społecznik doświadczył dramatu pierwszej wojny światowej i trudu odbudowy wolnej Polski. Doskonale rozumiał potrzebę pracy, umacniającej wspólnotę pod względem duchowym i gospodarczym. Czuł też zbliżające się zagrożenia i przed nimi ostrzegał. To nie przypadek, że stał się jedną z pierwszych ofiar tragicznych losów polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej.  Dzięki tej publikacji społeczność orawska dostaje możliwość bliższego poznania faktów z życia zasłużonego dla niej kapłana. Ufam, że stanie się też wstępem do pogłębienia wiedzy o tej części Polski.

Edward Siarka Poseł na Sejm RP

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 1200