Rodzinna gra miejska „OOOczyszczająca brygada" – spędź czas ciekawie i zadbaj o wodę

Wydarzenie archiwalne
Sobota, 22 sierpień 2015 07:00 WOLNY po uprzednim zgłoszeniu do 19 sierpnia!!!
Adres:

Nowy Targ

Park Miejski

Telefon:

18 266 21 32

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w kolejnych atrakcjach dla rodzin w ramach XV Jarmarku Podhalańskiego. Weź udział w rodzinnej w grze miejskiej „OOOczyszczająca brygada" w dniu 22 sierpnia (sobota) w godz. 15.00 – 19.00 w nowotarskim Parku Miejskim (start w Altanie, przejście trasy zajmuje ok. 2,5h). Gwarantujemy świetną zabawę oraz edukacyjne i ekologiczne przesłanie. A wszystko bezpłatnie – trzeba tylko chcieć. Czekamy na zgłoszenie drużyn 2-4 osobowych (przynajmniej 1 osoba dorosła oraz dziecko w wieku 6-13 lat). Uwaga ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia poprzez: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.lub tel. 18 266 21 32, do 19 sierpnia (środa) - po zgłoszeniu otrzymasz przygotowane przez nas wprowadzenie do gry, by w pełni skorzystać z atrakcji. Będą upominki dla wszystkich startujących drużyn, a dodatkowo dla najlepszych trzech zespołów zestawy upominków i gadżetów powstałych w ramach akcji „OOO ochraniamy, oczyszczamy, oszczędzamy" (pendrivy, koszulki, kubki, notesy, długopisy, opaski odblaskowe, smycze) oraz możliwość specjalnego oprowadzenia po nowotarskiej Oczyszczalni.

Jaka jest fabuła gry?

Gracze będą ekipami Złotych Rączek, które pracują dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu. Ich zadaniem będzie: naprawianie, edukowanie (mieszkańców), udoskonalanie (urządzeń i instalacji). Ekipy trafiają do wielopiętrowego domu o bardzo dziwnej konstrukcji (narysujemy go na mapie gry w Miejskim Parku), w którym mieszka 10 rodzin. Dla kilku z nich woda to tylko woda - nie szanują jej, nie oszczędzają, nie dbają o instalacje, inne mają problemy z instalacją lub próbują ją udoskonalać, często z opłakanym skutkiem. Dodatkowo w grze natrafimy na Stacje Uzdatniania Wody i Oczyszczalnię Ścieków. Na trasie czeka 20 zadań do wykonania, za które otrzymacie Żetony Uszczelek (bardzo cenną walutę w grze). Wszystkie zadania związane są z wodą lub pracą wodociągów (oczywiście poziom wiedzy i trudności dostosowujemy do dzieci!).

Gra miejska „OOOczyszczająca brygada" odbywa się w ramach akcji „OOO ochraniamy, oczyszczamy, oszczędzamy", czyli promocji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„OOOCZYSZCZAJĄCA BRYGADA"

SOBOTA 22 SIERPNIA 2015 r.

 

§ 1. Organizatorzy

1.                   Organizatorami gry miejskiej (zwanej dalej „Grą"), rozgrywanej 22 sierpnia 2015 r. w Nowym Targu jest:

1.1. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

2.                   Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu w dalszej części Regulaminu zwany jest Organizatorem.

3.                   Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 2. Zasady Gry

1.         Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 22 sierpnia 2015 r. w godz. 15:00 -19:00 na terenie parku im. Adama Mickiewicza.

2.         Fabuła gry oparta jest na założeniu, że gracze są ekipami Złotych Rączek pracującymi dla MZWiK w Nowym Targu. Ich zadaniem jest naprawianie, udoskonalanie urządzeń i instalacji oraz edukowanie mieszkańców. Trafiają do wielopiętrowego domu o bardzo dziwnej konstrukcji, w którym mieszka 10 rodzin. Dla kilku z nich woda to tylko woda - nie szanują jej, nie oszczędzają, nie dbają o instalacje, inne mają problemy z instalacją lub próbują ją udoskonalać, często z opłakanym skutkiem. Wszystkie zadania związane są z wodą lub pracą wodociągów. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed ich rozpoczęciem.

3.         Skrót zasad gry Uczestnicy otrzymają mailem na adres podany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 poniżej, w dniach od 20 sierpnia 2015, jednak nie później niż w dniu 21 sierpnia 2015r. do godz. 16.00.

4.         Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 2-4 osoby. W każdej drużynie musi zostać zarejestrowany 1 dorosły oraz przynajmniej jedno dziecko w wieku 6 – 13 lat (gra jest dedykowana dzieciom w tym wieku). Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.

5.         Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy. Numer tego telefonu Zespół musi podać Organizatorom w chwili wysyłania zgłoszenia udziału w Grze.

6.         W Grze może wziąć udział nie więcej niż 20 zarejestrowanych drużyn. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów.

7.         Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do dnia 19 sierpnia 2015  r. do godz. 23:59, za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., oraz nr tel. 18 266 21 32 Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, nazwę Zespołu, numer telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu.

8.         Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry. Zgłoszenie jest ważne jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail.

9.         Gra rozpocznie się w sobotę 22 sierpnia 2015 r. o godz. 15:00 w altanie w centralnej części parku im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu.

10.       Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Zawodnika.

11.       Gra kończy się 22 sierpnia 2015 r. o godz. 18:45.00. Do godz. 19:00 Zespoły zobowiązane są oddać Kartę Uczestnika na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z końcowej klasyfikacji Gry. Oddanie Karty Uczestnika na mecie Gry jest równoznaczne z zakończeniem Gry przez Zespół. Lokalizacja mety gry zostanie podana Uczestnikom na starcie Gry

12.       Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i wskazówki.

13.       O kolejności otrzymywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten punkt.

14.       Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą poruszać się jedynie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym zespół będzie weryfikowany za pomocą karty gracza. W razie braku karty gracze nie będą mogli otrzymać ani wykonać zadania na punkcie Gry.

15.       W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, oszukiwania, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

16.       Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

17.       Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

17.1. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

17.2. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

17.3. opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

18.       Odbierając Kartę Zawodnika, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem.

                                                 

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1.         O wygranej Zespołu decyduje łączna liczba punktów zdobytych przez Zespół oraz godzina oddania Karty Uczestnika na mecie Gry

2.         Wygrywa Zespół, który jako pierwszy zakończy Grę z największą łączną liczbą punktów.

3.         Drugie i trzecie miejsce zajmą Zespoły, które odpowiednio jako drugi i trzeci zakończą Grę z największą łączną liczbą punktów.

4.         Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 22 sierpnia 2015 r. nie później niż o godz. 21.00 na Mecie Gry lub głównej scenie imprezy XV Jarmark Podhalański na nowotarskim Rynku.

§ 4. Nagrody

1.         Organizator przewidział upominki dla wszystkich startujących drużyn, a dodatkowo dla najlepszych trzech zespołów zestawy upominków i gadżetów powstałych w ramach akcji „OOO ochraniamy, oczyszczamy, oszczędzamy" (pendrivy, koszulki, kubki, notesy, długopisy, opaski odblaskowe, smycze) oraz możliwość specjalnego oprowadzenia po nowotarskiej Oczyszczalni.

2.         Warunkiem odbioru nagrody jest:

4.1.      wygranie przez Zespół Gry zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w tym zgodnie z postanowieniami § 3,

4.2.      zgłoszenie się Zespołu na metę Gry w dniu 22 sierpnia 2015 r. do godz. 19:00 .

3.         W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w pkt. 4.2. powyżej, albo w razie niespełnienia warunków tam określonych, prawo do nagrody wygasa.

4.         Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w par. 4 regulaminu, przepadają.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.         Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu i na stronie internetowej www.mok.nowytarg.pl.

2.         W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3.         W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: MOK Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry miejskiej".

4.         Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatorów.

5.         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

6.         Gra miejska „OOOczyszczająca brygada" odbywa się w ramach akcji „OOO ochraniamy, oczyszczamy, oszczędzamy", czyli promocji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 957