XVII Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „KOLĘDY I PASTORAŁKI”

Wydarzenie archiwalne
Niedziela, 17 styczeń 2016 13:30 WOLNY
Adres:

Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Pawłosiów

17 stycznia o godzinie 13:30 zapraszamy do kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie na XVII Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „KOLĘDY I PASTORAŁKI”.

Jest to przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, który ma na celu ukazanie pięknych tradycji kolędniczych, sięgających do dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek, jak i prezentację kolęd świeckich. To właśnie one są pomostem pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, ukazującym bogactwo i fenomen polskich kolęd.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 705