45. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa

Wydarzenie archiwalne
Piątek, 01 grudzień 2017 16:30 WOLNY
Adres:

Juliusza Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Drodzy recytatorzy, wywodziciele , śpiewający poezję!!!

45 edycja Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im L. Staffa, 60 rocznica śmierci naszego patrona – podwójny powód do naszego spotkania!!!

Przyjeżdżajcie! 1 - 3 grudnia 2017 r.  Zapraszamy! - by po raz czterdziesty piąty ”śpiewać pochwałę życia …”

W programie:

1 grudnia /piątek/

 • 16.30 - 18.00 - prezentacje konkursowe, dyskusja z jury
 • 20.00 - Teatr ożywionej Formy „Amor Omnia Vincit” na podstawie Fran Regnormarnas LIV (Z życia glist)
  autor: Per Olov Enquist 
  przekład: Andrzej Krajewski-Bola
  reżyseria i wykonawca: Rafał Domagała

2 grudnia /sobota/

 • 11.00 - 18.00 - prezentacje konkursowe, dyskusja z jury

3 grudnia /niedziela/

 • 12.00 - koncert galowy i rozdanie nagród

Regulamin do pobrania


Regulamin

Organizatorzy

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Patronat

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig

Cele Turnieju

 • Doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu.
 • Wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na na szczeblu ogólnopolskim. Integracja środowisk artystycznych.
 • Stworzenie warunków do prezentowania wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych.
 • Popularyzacja związków wybitnego polskiego poety Leopolda Staffa z naszym miastem.

Termin

Turniej odbędzie się w dniach od 1 – 3 grudnia 2017 r.
Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25
Rozpoczęcie Turnieju 1 grudnia o godz. 16.30

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 16 lat
 • przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich edycjach naszego turnieju
 • udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału
  (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i imiennie zaproszonych recytatorów)
 • obecność od początku do końca Turnieju!!

Repertuar

Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja jednego utworu Leopolda Staffa bądź grupy literackiej SKAMANDER i drugiego dowolnego utworu z literatury polskiej lub światowej. Mile widziane jest łączenie utworów w całość przeznaczoną do łącznego wykonania.

 • W odniesieniu do poezji śpiewanej obowiązują zasady:
  dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną
 • „wywiedzione ze słowa” – bez ograniczeń repertuarowych.
  Łączny czas prezentacji – maks.. 8 min.
 • Pozostawiamy wykonawcom dowolną formę wypowiedzi artystycznej: recytacja, „wywiedzione ze słowa” poezja śpiewana

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworów
 • kultura słowa
 • wartość artystyczna prezentacji
 • Jawna ocena prezentacji turniejowych bez podziału na kategorie.

Nagrody

W Turnieju przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe:
- nagroda główna GAŁĄZKA WIKLINY
- nagroda specjalna za interpretację wiersza Leopolda Staffa i nagroda publiczności

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 542