II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych UTW

Wydarzenie archiwalne
Środa, 23 listopad 2016 12:00
Adres:

Juliusza Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Serdecznie zapraszamy na II odsłonę Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych UTW.

Festiwal odbędzię się 23 listopada 2016 r. start godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

 

REGULAMIN
II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TAŃCA UTW


Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Festiwalu Tańca Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ideą naszej imprezy jest taneczna integracja studentów – seniorów.
Nasz festiwal adresujemy do grup tanecznych z Uniwersytetów III Wieku oraz innych aktywnych środowisk seniorskich.

 1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Trzeciego Wieku „AKTYWNI”

2. WSPÓŁORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig

3. TERMIN:

23 listopada 2016 roku.

4. MIEJSCE:

Miejskie Centrum Kultury

ul. Słowackiego 25

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. 41/253-14-82

5. CELE FESTIWALU:

 • Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 • Integracja środowiska artystycznego.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej seniorów poprzez bezpośredni kontakt z kulturą.

 • Popularyzacja tańca.

 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Festiwal ma formułę konkursu.

 • W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły artystyczne działające przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce.

 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pisemnego zgłoszenia
  w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub oryginalnych kartach zgłoszenia w terminie do 10 listopada 2016 r.

 • Karta uczestnictwa wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej http://mck.skarzysko.pl/utw/

 • O terminach występów uczestnicy dowiadują się ze stron http://mck.skarzysko.pl/utw/

 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.


7. JURY ORAZ KRYTERIA OCENY:

 • Imprezę oceniać będzie 3-osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez organizatora. Będą to specjaliści zawodowo związani z tańcem.

 • Jury może przerwać prezentację, jeżeli jest przekroczony limit czasowy.

 • Obrady Jury są tajne, a werdykty wydane na ich podstawie są ostateczne.

 • Jury ocenia: poczucie rytmu, technikę taneczną, interpretację muzyczną, bogactwo figur tanecznych, choreografię, strój i wrażenie estetyczne.

8. NAGRODY:

Zwycięzcy festiwalu otrzymają nagrody, puchary oraz dyplomy. Przewidziana jest również nagroda publiczności. Dla pozostałych zespołów tanecznych zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uczestnicy prezentują program do własnych nagrań zarejestrowanych na płytach CD opisanych w następujący sposób: nazwa zespołu, tytuł programu, czas prezentacji, nr utworu.

 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut!!

 • Liczba osób w zespole - bez ograniczeń.

 • Każdy zespół może zaprezentować maksymalnie dwie choreografie.

 • Kolejność występów określa organizator.

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Rejestracja zespołów w dniu prezentacji od godz. 9:00.

 • Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub boso.

 • Zabrania się używania rekwizytów - materiałów pirotechnicznych lub substancji mogących zabrudzić lub uszkodzić parkiet.

 • Zespoły prezentujące elementy gimnastyki artystycznej i akrobatyki są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i bezpieczeństwo uczestników.

 • Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przyjazdem zespołów na turniej, ubezpieczeniem, a także wyżywieniem.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Trzeciego Wieku „AKTYWNI”,

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej,

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig 

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 1018