Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej w Szachach Klasycznych 2017

Wydarzenie archiwalne
Środa, 11 styczeń 2017 11:00 Wpisowe 35 zł
Adres:

Juliusza Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna

W dniach:  11 - 12.02.2017 r.

w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

odbędą się

Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej w Szachach Klasycznych 2017

pod patronatem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrada Kröniga.

Serdecznie zapraszamy do udziału !  

II Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej

w Szachach Klasycznych 2017

Pod patronatem Pana Konrada Kröniga

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

1. Termin i miejsce.

11-12 lutego 2017r., Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

2. Cele turnieju.

- popularyzacja gry w szachy na terenie Skarżyska-Kamiennej

- wyłonienie Mistrza Skarżyska-Kamiennej w Szachach Klasycznych na 2017 rok

- umożliwienie wypełnienia norm na V, IV, III, II i I kobiecą kategorię szachową

3. Warunki uczestnictwa.

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego - 35 zł

(juniorzy, seniorzy po 60 roku życia i zawodnicy z rankingiem FIDE min. 1800 - 25zł). Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową i jest płatne na sali gry w dniu odprawy technicznej. Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, rankingu i kategorii szachowej na stronie chessarbiter.com lub u Pani Dyrektor Mistrzostw - Katarzyny Tambor (nr telefonu 606 535 505) do dnia 6 lutego 2017 r. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie wnoszą wpisowe podwyższone o 5 zł. Ostateczna lista startowa zostanie opublikowana na sali gry 11 lutego o godz. 1150. Zawodnicy spóźnieni zostaną dopuszczeni do gry po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Sędziego Głównego.

4. System rozgrywek i tempo gry.

7 rund, system szwajcarski, kojarzenie komputerowe.

Tempo gry: 60 minut na partię na zawodnika.

5. Harmonogram turnieju.

Sobota, 11 lutego

godz. 11.00 - potwierdzanie zgłoszeń

godz. 11.40 - zamknięcie listy startowej

godz. 11.45 - uroczyste otwarcie

i odprawa techniczna

godz. 12.00 - I runda

godz. 14.05 - II runda

godz. 16.10 - III runda

godz. 18.15 - IV runda

Niedziela, 12 lutego

godz. 9.30 - V runda

godz. 11.35 - VI runda

godz. 13.40 - VII runda

godz. 16.00 - uroczyste zakończenie

6. Nagrody.

I miejsce - 250 zł + puchar ; II miejsce - 150 zł + puchar

III miejsce - 100 zł + puchar ; V – VI miejsce – nagrody rzeczowe

Nagrody specjalne:

Najlepszy junior - 70 zł + puchar ; (II, III – nagrody rzeczowe)

Najlepszy zawodnik ze Skarżyska-Kamiennej - 70 zł + puchar

Nagroda specjalna za najlepszą partię - nagroda rzeczowa

Nagrody nie są dzielone. Nagrody finansowe nie są łączone.

7. Przepisy gry.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i postawa fair-play. W turnieju będzie stosowany aneks G.4.

Zawodnikom wolno posiadać na sali gry telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne, o ile będzie ono całkowicie wyłączone. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut

w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju obowiązuje zakaz przyjmowanie propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy, którzy uzgodnią remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych, będą mieli obowiązek kontynuacji gry i utracą prawo przyjmowania propozycji remisowych bez zgody Sędziego Głównego do końca trwania partii.

W turnieju obowiązuje prowadzenie zapisu partii w sposób jednoznaczny, czytelny

i zgodny z wymogami przepisów gry FIDE.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej Świętokrzyskiego Związku Szachowego.

8. Sędziowanie.

Sędzią głównym jest Aleksander Kędzierski, sędzia szachowy II klasy, nr licencji 07300142, nr telefonu 667 831 320. Sędzia rundowym jest Tomasz Derlacz, sędzia szachowy I klasy, nr licencji 13300003.

9. Postanowienia końcowe.

Wzięcie udziału w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodników i ich partii w celu promocji szachów i Organizatora.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator w porozumieniu

z Sędzią Głównym.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 1126