Awanturka z leśnego podwórka

Wydarzenie archiwalne
Wtorek, 12 kwiecień 2016 08:00 14 zł
Adres:

ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg

Telefon:

15 822 2110

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Leśna kom­pa­nia chce prze­chy­trzyć cwa­nego lisa. Czy im się to uda? Jak to zro­bią? Tego dowie­cie się 12 kwiet­nia w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Odbędzie się tu spek­takl „Awanturka z leśnego podwórka”, który zapre­zen­tuje Teatr Bajlandia z Warszawy. 

Bajka roz­grywa się w pla­nie aktora z lalką. Dramaturgia spek­ta­klu opiera się na inte­rak­cji z dziećmi, które biorą czynny udział w przy­go­dach leśnych boha­te­rów. Dzieci nauczą się od zwie­rzą­tek, że wza­jemna miłość i sza­cu­nek jest naj­waż­niej­szy w życiu. Dowiedzą się, że zgoda pozwoli prze­trwać nawet naj­trud­niej­sze chwile. Czy leśna kom­pa­nia znaj­dzie spo­sób na prze­chy­trze­nie cwa­nego lisa?

O tym dowie­cie się z bajki „Awanturka z leśnego podwórka”…

Spektakl będzie można obej­rzeć w Tarnobrzeskim Domu Kultury 12 kwiet­nia 2016 r. o godz. 8.30 oraz 10.00. Cena biletu: 14 zł. 

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 665