Koncert pasyjny Stabat Mater

Wydarzenie archiwalne
Środa, 23 marzec 2016 19:00 WOLNY
Adres:

ul. Słowackiego 2

Telefon:

15 822 21 10

Wyjątkowe wyda­rze­nie kul­tu­ralne w Tarnobrzegu! Tuż przed świę­tami wiel­ka­noc­nymi zapra­szamy na reko­lek­cje muzyczne i nie­co­dzienne wyda­rze­nie arty­styczne. W Wielką Środę w kościele ojców Dominikanów odbę­dzie się kon­cert „Stabat Mater” w wyko­na­niu kra­kow­skich arty­stów.

Koncert pasyjno-oratoryjny na roz­po­czę­cie Triduum Paschalnego w Tarnobrzegu to już tra­dy­cja. Jak co roku występ odbę­dzie się w kościele oo. Dominikanów. W murach świą­tyni zabrzmi muzyka J. S. Bacha – Aria z III Suity Orkiestrowej oraz słynne „Stabat Mater” autor­stwa wło­skiego kom­po­zy­tora baro­ko­wego G. B. Pergolesi’ego.

W tym przej­mu­ją­cym kon­cer­cie wystą­pią zna­ko­mici arty­ści kra­kow­scy: Karin Wiktor-Kałucka – sopran, Agnieszka Monasterska – alt oraz Krakowski Zespół Kameralny pod kie­run­kiem Łukasza Mikołaja Matei.

Wielka Środa, 23 marca 2016 r., godz.19.00.

Zapraszają: Tarnobrzeski Dom Kultury i Klasztor oo. Dominikanów.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 770