GRAND PRIX Skarżyska-Kamiennej w Szachach Szybkich 2016/2017

Wydarzenie archiwalne
Sobota, 15 październik 2016 11:00
Adres:

Juliusza Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Zapraszamy do cyklu 5 turniejów w ramach GRAD PRIX Skarżyska-Kamiennej w Szachach Szybkich.

Pierwszy turniej: 15 października 2016r. godz.10.00; sala 111; MCK 

W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zawodnicy, którzy potwierdzą swój udział (nie później niż) 10 minut przed rozpoczęciem.

 

REGULAMIN

  1. Organizator i miejsce.

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

  1. Cele.

- promocja szachów na terenie Skarżyska-Kamiennej

- wyłonienie najlepszego zawodnika w szachach szybkich w cyklu całorocznego GRAND PRIX

  1. Tempo gry, system rozgrywek.

Turniej każdorazowo będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry: 20 minut na partię na zawodnika.

  1. Warunki uczestnictwa.

W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zawodnicy, którzy potwierdzą swój udział do godziny 955. Wpisowe: 15 zł;

seniorzy powyżej 60 roku życia, juniorzy do 18 roku życia i zawodnicy z rankingiem FIDE co najmniej 1800 – 10 zł.

  1. Terminarz.

Turnieje każdorazowo rozpoczynają się o godzinie 1000. Zgłoszenia na sali gry od godziny 900 lub na serwerze http://chessarbiter.com/.

Terminy poszczególnych turniejów:

- 15 października

- 10 grudnia

- 11 marca

- 1 kwietnia

- 27 maja (FINAŁ)

Organizator turnieju zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, które będą podawane najpóźniej na 3 tygodnie przed poszczególnymi turniejami.

  1. Ustalanie miejsc.

O końcowej kolejności decyduje liczba punktów GRAND PRIX. W przypadku dzielenia nagrodzonych miejsc będzie przeprowadzona dogrywka w szachach błyskawicznych.

Do klasyfikacji zaliczane będą 4 najlepsze wyniki (odrzucenie najsłabszego rezultatu).

Punkty do klasyfikacji GRAND PRIX wg następujących tabeli:

JUNIOR-18

I miejsce

10 x liczba punktów w turnieju

II miejsce

6 x liczba punktów w turnieju

III miejsce

2 x liczba punktów w turnieju

IV miejsce i kolejne

1 x liczba punktów w turnieju

OPEN

I miejsce

20 x liczba punktów w turnieju

II miejsce

16 x liczba punktów w turnieju

III miejsce

12 x liczba punktów w turnieju

IV miejsce

10 x liczba punktów w turnieju

V miejsce

8 x liczba punktów w turnieju

VI miejsce

6 x liczba punktów w turnieju

VII miejsce

4 x liczba punktów w turnieju

VIII miejsce

2 x liczba punktów w turnieju

IX miejsce i kolejne

1 x liczna punktów w turnieju

W poszczególnych turniejach w przypadku dzielenia miejsc od I do VIII (I do III dla juniorów) będzie przeprowadzana dogrywka w szachach błyskawicznych. Zasady dogrywki określa Sędzia Główny. Kryteria pomocnicze do określania rozstawień:

- średni Bucholz

- Bucholz

- liczba zwycięstw

  1. Nagrody.

W każdym turnieju najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy i upominki.

Za cały cykl nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w kategorii OPEN i kategori JUNIOR-18.

  1. Przepisy gry.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i postawa fair-play. W turnieju będzie stosowany aneks G.4. Zawodnikom wolno posiadać na sali gry telefon komórkowy

lub inne urządzenie komunikacyjne, o ile będzie ono całkowicie wyłączone. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy

lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie sie w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię. Od drugiego turnieju 1 numer na liście startowej przysługuje liderowi klasyfikacji generalnej w kategorii OPEN,

a gdy jest on nieobecny, najwyżej sklasyfikowanemu zawodnikowi tej kategorii.

  1. Sędziowanie.

Sędzią Głównym jest Aleksadner Kędzierski, sędzia szachowy II klasy, nr licencji 07300142, nr telefonu 667 831 320.

  1. Postanowienia końcowe.

Wzięcie udziału w turniejach cyklu i opłacenie wpisowego jest równoznaczne

z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodników i ich partii w celu promocji szachów i Organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator

w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 871