Organizacja konkursu

Obowiązki Uczestników

 

a) opis interesujących miejsc oraz atrakcji turystycznych w miejscowości w której znajduje się szkoła albo mieszkają uczęszczający do niej uczniowie,

b) dostarczenie tekstu autorskiego, nienaruszającego praw autorskich, opis należy wykonać zgodnie z formularzem,

c) wykonanie autorskiego zdjęcia w formacie cyfrowym o maksymalnym rozmiarze 3MB,

d) współpraca z opiekunem,

e) dostarczenie gotowych opracowań opiekunowi w terminie ustalonym przez organizatora.

Dopuszczalne jest korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł tj. książki, czasopisma, albumy, internet, opis osób trzecich.

 

Obowiązki Opiekuna

 

Konkurs ma charakter dobrowolny i może zostać przeprowadzony w formie zajęć dodatkowych,
lub ze względu na promowane w nim wartości edukacyjne oraz możliwość rozwijania warsztatu nauczycielskiego 
może zostać wdrożony w standardowy proces nauczania w ramach godzin lekcyjnych.

 • o podzial grup

  Etap I - Organizacja, podział grup i zadań

   

  Opiekun lub grupa opiekunów z jednej szkoły we współpracy z uczniami powinni opracować listę ciekawych miejsc i atrakcji z miejscowości w której znajduje się szkoła oraz z miejscowości uczęszczających do niej uczniów.

  Do listy tych atrakcji kwalifikują się wszystkie miejsca i obiekty opisane poniżej

 • Opis miejscowości - czas i miejsce powstania, założyciele, sławne osoby z miejscowości, historyczne fakty i ciekawostki

  Aktywny wypoczynek - obiekty sportowe, ścieżki zdrowia, trasy rowerowe, pływalnie, wspinaczki górskie, skateparki, itp.

  Architektura przemysłowa - Fabryki, osiedla przyfabryczne itp.

  Architektura zabytkowa - zabudowa drewniana, zabudowa ludowa, zamki, ruiny zamków itp.

  Atrakcje wodne, nadmorskie - jeziora, stawy, trasy kajakowe, mierzeje, wodospady itp.

  Dla dzieci - parki rozrywki, teatr dla dzieci, mini zoo, parki linowe itp.

  Edukacyjne, naukowe - teatry, muzea, planetarium, obserwatoria astronomiczne itp.

  Historyczne, Militarne, Miejsca Pamięci - pomniki, schrony, schrony przeciwlotnicze, forty, pola bitew itp.

  Jaskinie i podziemia - jaskinie, sztolnie, groty

  Kopalnia, trasy podziemne - kopalnie zabytkowe, sztolnie, kopalnie soli, sztuczne wyrobiska itp.

  Kulinarne - muzea kulinarne, kiermasze żywnościowe, miejsca corocznych festiwali produktów regionalnych, winnice itp.

  Muzea i skanseny - skanseny archeologiczne, osady, grody, muzea archeologiczne, muzea itp.

  Obiekty Sakralne i cmentarze - Bazyliki, klasztory, Cerkwie, Synagogi, Świątynie, Cmentarze wojenne , Pomniki żołnierzy, kapliczki przydrożne itp.

  Parki, Lasy, Rezerwaty, Tereny Przyrodnicze - trasy turystyczne, punkty widokowe, parki, rezerwaty przyrody

  Parki Rozrywki, Zoo, Ogrody Botaniczne - mini zoo, ogrody zoologiczne itp.

  Rozrywka - parki linowe, mini zoo, parki rozrywki itp.

  Sportowe - obiekty sportowe, trasy rajdowe, tory motocrossowe itp.

  Zimowe - wyciągi narciarskie, snowparki

  Uzdrowiska, Parki Zdrojowe, Pijalnie Wód Mineralnych - rodzaj i właściwości wód minaralnych, sanatoria, kierunki leczenia

  Galerie i wystawy, Teatry, Amfiteatry, Filharmonie,

  Pomniki, Rzeźby, Fontanny, Studnie, Ruiny,  Place, Deptaki, Zamki, Twierdze, Pałace, Dworki, Parki Miejskie,

  Mury, Bramy i Wieże Miejskie, Rynki, Ratusze,

  Szczyty i Punkty Widokowe, Skałki, Szlaki Turystyczne, Trasy Rowerowe, Pomniki Przyrody, 

  Nawiedzone i opuszczone miejsca, okultyzm,

   Wioski tematyczne, 

  Legendy, Przekazy, Opowieści, 

   

   

   

  Po przygotowaniu listy atrakcji, opiekun lub grupa opiekunów dzieli uczestników na 3-5 osobowe grupy i rozdziela tematy do opracowania z tej listy.

  Podział uczniów na grupy powinien mieć charakter celowy, tzn. opiekun klasy dba o to, aby w jednej grupie znalazły się dzieci o zróżnicowanych umiejętnościach. Pozwoli to każdej grupie uzyskać równe szanse, a dzieciom umożliwi wzajemną naukę i pomoc. 

  Każda grupa musi posiadać swoją identyfikującą nazwę, inną dla każdej grupy z tej samej szkoły. Prace powinny być rozdzielone równomiernie pomiędzy wszystkimi grupami.

  Listę atrakcji oraz wykaz uczniów biorących udział w konkursie należy wysłać do Organizatora przed rozpoczęciem drugiego etapu.

  * warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez opiekuna prawnego uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie.

   

  Oświadczenie do pobrania
 • o praca z grupami

  Etap II - Praca z grupami

   

  Podczas trwania pracy uczestników nad przydzielonymi im zadaniami, Opiekun zobowiązany jest do:

   

  a) dbania o wartość merytoryczną tekstów, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz o przejrzystą formę opisu,

  b) zapewnienia uczniom pomocy w poszukiwaniu materiałów,

  c) dopilnowania aby opracowania były zgodne z formularzem,

  d) dbania o przestrzeganie przez uczestników regulaminu konkursu,

  e) sprawdzania autentyczności opisów oraz zdjęć.

 • o sprawdzanie prac 2

  Etap III – Sprawdzenie i ocena prac

   

  Po opracowaniu przez wszystkie grupy powierzonych im prac opiekun lub grupa opiekunów ma obowiązek sprawdzić prace.

   

  Głównymi kryteriami na które uwagę powinni zwrócić Opiekunowie są:

   

  a) zgodność pracy z tematem konkursu i tematem opracowania,

  b) rzetelność informacji potwierdzona wiarygodnymi źródłami,

  c) dbałość o estetykę pracy, jej spójność i poprawność językową,

  d) umiejętne wykorzystanie w pracy wiedzy zdobytej z literatury i innych źródeł pisanych i niepisanych.

  Po sprawdzeniu przez Opiekunów prac, uczestnicy mają możliwość na wprowadzenie poprawek wg uwag i wytycznych Opiekunów.

  Po sprawdzeniu i wprowadzeniu ewentualnych poprawek wszystkie prace muszą zostać ocenione przez Opiekunów za pośrednictwem karty ocen.

  Po uzupełnieniu karty muszą zostać wysłane drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

  Karta ocen do pobrania
 • o wyslanie prac

  Etap IV - Wysłanie prac do organizatora

   

  Po dokonaniu oceny i wprowadzeniu poprawek wszystkie prace należy przesłać organizatorowi za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 4tour.pl/formularz-konkursowy

  Prace mogą zostać wysłane przez Opiekunów lub przez Uczestników pod nadzorem Opiekuna.

  Najlepsze Grupy oraz Opiekunowie biorący udział w programie „Reaktywacja Dziedzictwa Regionalnego” biorą udział w konkursie z nagrodami.

Organizator

 

Po przesłaniu prac konkursowych organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji.
Organizator po zapoznaniu się z treścią przesłanych prac, po ewentualnym naniesieniu poprawek, wprowadza prace na portal 4tour.pl.
Po zakończeniu oceny prac, Organizator kontaktuje się ze szkołą w celu ustalenia szczegółów dotyczących przekazania nagród.