Kazimierza Wielka

Kazimierza Wielka

Miasto na prawach powiatu położone w województwie świętokrzyskim, na obszarze Niecki Nidziańskiej. Ziemia kazimierska ma wiele zabytków archeologicznych z różnych epok. Jest jednym z najmniejszych miast powiatowych. Kazimierza Wielka ma wielokierunkowy układ przestrzenny, centrum znajduje się w kotlinie, w pobliżu znajduje się zespół stawów. Kazimierza to miasteczko, w którym dzieje się wiele wydarzeń o charakterze zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Kazimierza Wielka to również Gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. Siedziba gminy to Kazimierza Wielka.

Zobacz ciekawe atrakcje i polecane miejsca warte odwiedzenia. Pomysły na urlop, wakacje w gminie oraz miejscowościach: