Czarny szlak turystyczny Aleksandrowice

Adres:

Aleksandrowice

Na Garbie Terczyńskim ok. 270 m. n.p. m. położona jest wieś Morawica, która stanowiła siedzibę rodu Toporzyków, założycieli XIV wiecznego zamku Tęczyn.

W tej miejscowości początek bierze czarny szlak turystyczny prowadzący przez 2 kilometry przez wioskę Aleksandrowice do skalistej, o stromych lessowych ścianach Doliny Aleksandrowickiej, rozciągającej się na długości czterech kilometrów. Dolina Aleksandrowicza zwana bywa Strumykiem. Jej środkowy fragment, najpiękniejszy zajmują łąki otaczające stawy i ukryte na zboczach otaczających lasów skałki. Charakterystyczna najbardziej widokową skałą Doliny Aleksandrowickiej wzdłuż czarnego szlaku jest Skała Krzywosąd. Ze skałą związana jest legenda o panu na Morawicy, Mateuszu, który polując w tym rejonie odnalazł pieczarę pełną skarbów. Świadkiem znaleziska był jego sługa, który pilnował ulubionego konia swojego pana na okolicznych łąkach. Niestety Pan oskarżył fałszywie swojego sługę o pozostawienie bez opieki swojego ulubionego konia. Zwołał sąd i skazał giermka na śmierć poprzez strącenie ze skały w urwistą przepaść. Skałą została nazwana od tej pory Krzywy Sąd. Szlak czarny docelowo doprowadzi nas piękną trasą, prowadzącą przez południowy odcinek Wąwozu Zbrza – zwany Gruba Zbrza, do połączenia z północnym odcinkiem prowadzącym malowniczą trasą Wąwozu - Drobna Zbrza. Wąwóz Zbrza (Grzbiet Terczyński) to niewielka dolinka, powycinana jest w lessowej grubej pokrywie, by bocznymi dolinkami – zboczami ukazać w czasie naszej wędrówki na dalszej trasie malownicze walory przyrodnicze: niewielkie skałki. Dalej szlak łączy się i poprowadzi przez Las Zabierzowski szlakiem niebieskim do Zabierzowa. Wąwóz Zbrza na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej stanowi mimo jednego szlaku dwie odrębne graniczne trasy miejscowości, prowadzące szlakiem północny odcinek - zwany Wąwozem Drobna Zbrza w otoczeniu wiosek Burowa i Kleszczów, a południowy to Wąwóz Gruba Zbrza w otoczeniu wiosek Aleksandrowice i Burów.

Odwiedziłeś oceń:
(0 głosów)

Znasz to miejsce i jego historię, chcesz podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami na jego temat lub znalazłeś błędy w opisie. Napisz do nas: biuro@4tour.pl
Będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji programu "REAKTYWACJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO" mającego na celu promowanie ważnych miejsc i troskę o uratowania od zapomnienia ważnych faktów historycznych.
Dane autorów tekstów lub zdjęć zostaną opublikowane pod opisem jeśli autor wyrazi na to zgodę.
Przeczytano: 945